^ TOP BACK

Novosti - News

Međunarodni dan radiologije – IDoR 2016

8. studenog 1895. godine Wilhelm Conrad Röntgen otkrio je X zrake, koje po njemu u nas zovu i rendgensnke zrake. Na inicijativu Europskog društva radiologa (ESR), Radiološkog društva Sjeverne Amerike (RSNA) i Američkog radiološkog društva (ACR) taj se dan obilježava kao Međunarodni dan radiologije (International Day of Radiology – IDoR).
 
Ove godine glavna tema Međunarodnog dana radiologije je dijagnostika bolesti dojki, a odabrana je kako bi se naglasilo koliko je važna uloga radiologije u otkrivanju, dijagnozi i liječenju bolesti dojki. S tim na umu organizatori ove godine surađuju s Europskim društvom za dijagnostiku dojke (EUSOBI) i Društva za dijagnostiku dojke (SBI).
 
Više informacija možete pronaći na stranicama međunarodnog dana radiologije.