^ TOP BACK

Novosti - News

O kongresu / About the Congress

 
Poštovani kolege,
dragi prijatelji i suradnici,
 
Intervencijska radiologija postala je struka koja liječi brojna
patološka stanja u suradnji s drugim kliničkim strukama.
Upravo suradnja više struka ključna je u našem svakodnevnom
radu i pristupu brojnim izazovima, stoga Sekcija za
intervencijsku radiologiju Hrvatskog društva radiologa
(sIRcro) tradicionalno organizira svake dvije godine međunarodne
susrete.
Osobito mi je zadovoljstvo obavijestiti Vas u ime UO
sIRcro-a kako će se od 25. do 28. svibnja 2017. godine u
hotelu Solaris u Šibeniku održati
 
XI. Susret intervencijskih radiologa Hrvatske s
međunarodnim sudjelovanjem sIRcro – 2017
 
U sklopu ovog susreta bit će organizirana brojna izlaganja
stranih i domaćih stručnjaka, edukativne radionice za
intervencijske radiologe i mlađe kolege koji tek ulaze u
struku, tematski okrugli stolovi te satelitski simpozij
medicinskih sestara i radioloških tehnologa. Otvorit ćemo
mogućnost upoznavanja društava intervencijske radiologije
iz prijateljskih zemalja Češke i Turske, kao i Hrvatskog
društva za vaskularnu kirurgiju, te svakako i predstavnike
CIRSE-a kao naše krovne organizacije.
Odabirom tema i načina organiziranja okruglih stolova
želimo istaknuti važnost međusobne suradnje raznih
kliničkih struka. Svrha ovakve koncepcije susreta intervencijskih
radiologa i drugih struka jest armacija intervencijske
radiologije u dodiplomskoj nastavi, kao i u edukaciji samih
radiologa, te isticanje njezine važnosti za druge specijalnosti.
S tom namjerom će, uz intervencijske radiologe, sudjelovati
stručnjaci srodnih specijalnosti (kardiologije, gastroenterologije,
onkologije, angiologije, pulmologije, ginekologije,
neurologije, vaskularne kirurgije, kardiokirurgije...).
Nadam se da ćete prepoznati važnost ovog susreta.
 
U ime
UO sIRcro-a, OO sIRcro-a 2017. i u svoje ime, želim vam
dobrodošlicu.
 
S poštovanjem,
 
prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.,
predsjednik UO-a Sekcije za IR HDR-a (sIRcro),
predsjednik OO-a XI. SIRcro-a 2017
 

 

VAŽNA OBAVIJEST:
 
Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore kategoriziralo je i vrednovalo stručni skup pod nazivom
 
„X. susret intervencijskih radiologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem“ s maksimalnim brojem bodova:
 
Aktivno sudjelovanje: 20 bodova
Pasivno sudjelovanje: 10 bodova
 

 

 

Dear colleagues,
dear friends and associates,
 
Interventional radiology has become a profession treating
a number of pathological conditions in cooperation with
other clinical professions. It is the cooperation between
several professions that is crucial in our daily work and in
the approach to numerous challenges. This is why the
Section for Interventional Radiology of the Croatian Society
of Radiologists (sIRcro) traditionally organizes biennial
international meetings.
 
I am very pleased to announce on behalf of the sIRcro
Board that the
 
XI. MEETING OF INTERVENTIONAL RADIOLOGISTS OF
CROATIA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
sIRcro - 2017
 
will take place from 25th to 28th of May in hotel Solaris in
Šibenik, Dalmatia region.
 
The meeting will consist of a number of international and
Croatian speakers, educational workshops for interventional
radiologists and young professionals, thematic round
table discussions and a satellite symposium of nurses and
radiology technicians. Also, we will try to open possibility of
meeting Interventional radiology societies of our friendly
countries Czech Republic and Turkey, Croatian Society for
Vascular Surgery, as well as representatives of CIRSE.
By the choice of topics and organizational scheme of round
tables we would like to draw attention to the importance of
cooperation between dierent clinic professions. The
purpose of such concept of the Meeting of Interventional
Radiologists and other professions is the armation of
interventional radiology in undergraduate courses as well as
in the education of radiologists and its importance in other
elds. With this aim, beside interventional radiologists,
Šibenik will host experts of similar professions (cardiology,
gastroenterology, oncology, angiology, pulmonology,
gynecology, neurology, vascular surgery, cardiac surgery…).
Trusting You will appreciate the importance of this
meeting,
I wish you a warm welcome on behalf of the
sIRcro Board and on my own behalf.
 
Sincerely,
 
Prof. Vinko Vidjak, MD, PhD,
Board President of IR Section – sIRcro,
OC President of XI. sIRcro 2017