^ TOP BACK

Novosti - News

Upute za pripremu postera i usmenih prezentacija

 
Poster treba biti dimenzija:
širina 707 mm x visina 1000 mm (standardni B1 format) kako bi se mogao smjestiti na panoe dimenzija 1000 mm x 1200 mm koji će biti na raspolaganju na kongresu.
Preporučamo da tekst bude na engleskom jeziku,
Posteri će biti izloženi cijelo vrijeme kongresa, a u službenom programu kogresa će biti predviđeno vrijeme kada autori trebaju biti uz svoj poster i odgovarati na pitanja zainteresiranih.
 
 
Trajanje usmene prezentacije nalazi se na službenom rasporedu. 
Molimo da pripremite tekst prezentacije na engleskom jeziku.
Tehnička potpora na susretu bit će opremljena windows operativnim sustavima te Vas stoga molimo da Vaša prezentacija bude u odgovarajućem formatu.