^ TOP BACK

sIRcro - Ciljevi i aktivnosti

sIRcro ::
 
 

 

 

sIRcro :: Sekcija za intervencijsku radiologiju

CILJEVI I AKTIVNOSTI

 

  • Pružiti zainteresiranim radiolozima - intervencijskim radiolozima kontinuiranu edukaciju iz područja intervencijske radiologije
  • Sudjelovati u definiranju uloge, razvoja i ciljeva intervencijske radiologije
  • Potaknuti razmjenu informacija vezanih za intervencijsku radiologiju
  • Podržati edukaciju  iz područja intervencijske radiologije
  • Promocija intervencijske radiologije