^ TOP BACK

Povijest

sIRcro ::
 
 

 

 

sIRcro :: Sekcija za intervencijsku radiologiju

O SEKCIJI, POVIJEST

 

U Supetru na otoku Braču od 31. svibnja do 3. lip­nja 2007. održan je VI. Susret intervencijskih radiologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Susret su organizirali Sekcija za intervencijsku radiologiju Hrvat­skog društva radiologa i Medicinski fakultet u Splitu.

Osnivanje Sekcije pokrenuo je Inicijativni odbor (K. Glavina - Osijek, A. Hebrang - Zagreb, J. Mašković - Split i S. Šimunić - Zagreb/Osijek). Nakon dobivenih su­glasnosti Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva radiologa Inicijativni odbor sazvao je Osnivačku skup­štinu koja je održana u petak 10. studenoga 2000. godine u 18,00 sati u Maloj dvorani Hrvatskog liječničkog doma u Šubićevoj ulici 9 u Zagrebu. Nazočili su radiolozi: N. Bešenski, B. Budiselić, B. Borković, L. Cambj-Sapunar, Z. Čačić, S. Dobrota, M. Frković, K. Glavina, A. Hebrang, Z. Herceg-lvanovi, D. Januš, D. Kapetanović, J. Mašković, G. Opsenica, B. Radanović, O. Rubin, S. Schmidt, I. Sjekavica, D. Srdoč, M. Šeronja-Kuhar, S. Šimunić, V. Tonković i V. Vidjak.

Sekcija djeluje po regulama Statuta Hrvatskog li­ječničkog zbora i Pravilnika Hrvatskog društva radiologa. Sukladno tome izabran je Upravni odbor u sastavu: J. Mašković - predsjednik, L. Cambj-Sapunar - tajnica, O. Rubin – rizničar te B. Budiselić, K. Glavina, A. Hebrang i S. Šimunić - članovi.

Od svog nastanka (1895) radiologija je desetljećima imala samo dijagnostičku ulogu (ako izuzmemo radioterapiju). Seldingerova metoda perkutane punkcije i kateterizacije krvnih žila (1953) omogućila je izvođenje niza invazivnih pristupa raznim organima i organskim susta­vima u dijagnostičke svrhe, ali i primjenu liječenja. Radiologija se sustavno počela baviti i liječenjem tek 1964. godine, najprije na vaskularnom sustavu, kada su CT Dotter i MP Judkins (Oregon/SAD) izveli prvu perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA) tehnikom koaksijalne kateterizacije, u liječenju aterosklerotskih lezija perifer­nih arterija. Razvoju tog načina liječenja veliki doprinos dao je švicarski kardiolog A. Gruentzig kreiranjem original­nog vlastitog glasovitog balonskog dilatacijskog katetera (1974).

Ove metode liječenja nazvane su terapijske (kateterske) intervencije i u početku su bile alternativa nekim ki­rurškim terapijskim zahvatima. Danas imaju nerijetko i primarno ili čak jedino rješenje kao korisna konačna ili palijativna metoda liječenja odnosno dijagnostičko-terapijska/katetersko-iglena intervencija.

Nedugo nakon pojave intervencijske radiologije u svijetu, koja je ovoj važnoj struci u medicini dala novu dimenziju i važnost pretvorivši je iz posve dijagnostičke i u terapijsku, njezini su postupci našli široku primjenu i u nas (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, odnedavna i Slavonski Brod).

O radu i rezultatima izvođenja metoda intervencijske radiologije u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, uz druge teme, govorilo se u predavanjima već na III. znan­stvenom skupu radiologa Hrvatske (Split 1981), na IV. skupu (Osijek 1982), na V. skupu (Pula 1985), na VI. skupu (Karlovac 1986), na VII. skupu (Opatija 1987), na VIII. skupu (SI. Požega 1989), na IX. skupu (Zadar 1990) te na X. skupu (Varaždin 1992).

Nakon osamostaljenja Hrvatske spomenuti znanstve­ni skupovi radiologa Hrvatske zamijenjeni su kongresima Hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelo­vanjem: Prvi kongres Hrvatskoga društva radiologa (Opa­tija 1994), Drugi kongres Hrvatskoga društva radiologa (Osijek 1998), Treći kongres Hrvatskoga društva radio­loga (Split 2002) i Četvrti kongres Hrvatskoga društva ra­diologa (Zagreb 2006).

Djelatnost Hrvatskog društva radiologa i njegove Sek­cije za intervencijsku radiologiju pokazuje sustavna i tije­sna suradnja s Hungarian Society of Radiologv (od 1999. kao Croatian-Hungarian Radiological Symposium) i sa Slovenian Society of radiology (od 2001. kao Croatian-Slovenian-Hungarian Radiological Symposium) na zajedničkim godišnjim sastancima: Koszeg (1999.), Opatija (2000.), Pecs (2001.), Maribor (2002.), Kopriv­nica (2003.), Heviz (2004.), Maribor (2005.) i Vukovar (2007.).

Hrvatsko društvo radiologa dodijelilo je Appreciations za dugogodišnju uspješnu međusobnu suradnju Hungarian Radiological Society, te pojedincima: G. Vadonu, Gy Varghi, J. Kenezu, B. Fornetu i L. Horvathu. N. Bešenski dobila je Certificate - Honorary Member of the Hungarian Society of Neuroradiology. Počasnim člano­vima Societatio Radiologorum Hungarorum proglašeni su N. Bešenski, I. Lovasić, K. Glavina i S. Šimunić.

Osim ovih održano je i nekoliko skupova samo s temama iz intervencijske radiologije: Okrugli stol o intervencijskoj radiologiji, Zagreb 1980. - voditelj S. Šimunić; Simpozij o intervencijskoj radiologiji, Zagreb 1981. -voditelj S. Šimunić; Simozij o PTA koronarnih, renalnih i perifernih arterija, Zagreb 1983, voditelji S. Šimunić i M. Šesto; Simpozij intervencijska radiologija: perkutane dre­naže organa i organskih sustava, Zagreb 1985. - voditelji S. Šimunić i I. Obrez (Ljubljana) i Simpozij o intervencij­skoj radiologiji, Split 1986. - voditelji J. Mašković, S. Boschi i I. Stanić.


Od 1993. godine, uglavnom bijenalno, održavaju se u Supetru na otoku Braču Susreti intervencijskih radio­loga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem:

Prvi susret održan je 1993. godine pod nazivom Okrugli stol o intervencijskoj radiologiji u organiza­ciji Kliničkog zavoda za radiologiju Kliničke bol­nice Split, a vodili su ga J. Mašković, S. Šimunić i A. Hebrang sa samo 22 sudionika. Raspravljalo se o stanju intervencijske radiologije u hrvatskim zdravstvenim ustanovama, mogućnostima nabave potrebnog, a skupog, potrošnog materijala, po­trebnom iskustvu i edukaciji, prednostima u od­nosu na druge, uglavnom kirurške metode i dr.

Drugi skup održan je 1999. godine pod nazivom Okrugli stol o primjeni stenta u hrvatskoj interven­cijskoj radiologiji u organizaciji Kliničkog zavoda za radiologiju Medicinskog fakulteta u Splitu, a vodio ga je J. Mašković. Bilo je 40 sudionika, od kojih osam iz inozemstva (Mađarska, Slovenija, SAD). Održano je 27 predavanja.

Treći skup održan je 2001. godine pod nazivom III. susret intervencijskih radiologa Hrvatske s me­đunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Sekcije za radiologiju Hrvatskoga društva radiologa i Kli­ničkog zavoda za radiologiju Kliničke bolnice Split. Voditelji su bili J. Mašković, A. Hebrang, S. Jan­ković, S. Šimunić, L Cambj-Sapunar, T. Batinić i I. Štula. Sudjelovala su 34 sudionika, od kojih 14 iz inozemstva (Austrija, Češka, Mađarska, Slovenija), a održano je 40 predavanja.

Četvrti skup održan je 2003. pod nazivom IV. su­sret intervencijskih radiologa Hrvatske s međuna­rodnim sudjelovanjem u organizaciji Sekcije za ra­diologiju Hrvatskoga društva radiologa i Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Split. Voditelji su bili J. Mašković, A. Hebrang, S. Janković, S. Šimunić, L. Cambj-Sa­punar i I. Štula. Sudjelovala su 32 sudionika, od kojih 11 iz inozemstva (Mađarska, Slovenija). Odr­žano je 41 predavanje.

Peti skup održan je 2005. godine pod nazivom V. susret intervencijskih radiologa Hrvatske s međuna­rodnim sudjelovanjem u organizaciji Sekcije za in­tervencijsku radiologiju Hrvatskoga društva radiologa i Kliničkog zavoda za dijagnostičku i interven­cijsku radiologiju Kliničke bolnice Split. Voditelji su bili J. Mašković, S. Janković, L. Cambj-Sapunar i S. Šimunić. Sudjelovala su 53 sudionika, od kojih 19 iz inozemstva (Mađarska, Slovenija, Njemačka, BiH). Održano je 68 predavanja.

Šesti skup održan je 2007. godine pod nazivom VI. susret intervencijskih radiologa Hrvatske s me­đunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Sekcije za radiologiju Hrvatskoga društva radiologa i Me­dicinskog fakulteta u Splitu. Voditelji su bili J. Ma­šković, L. Cambj-Sapunar, S. Janković i T. Tadić. Sudjelovala su 53 sudionika od čega 15 iz inozem­stva (Italija, Slovenija, Švicarska, BiH). Održano je 69 predavanja.

Uz navedene brojeve aktivnih sudionika nemali broj bio je koautora-slušatelja ili specijalizanata, odnosno ra­diologa početnika zainteresiranih za ovaj atraktivan, di­namičan, relativno novi, ali već uhodan i široko primjenjivan, koristan segment radiologije. Na tom posljed­njem, VI. susretu bilo je oko 200 sudionika.